Wiadomości

Reklama: +48 797 788 130

Wiadomości

Nowe warunki przyznawania świadczenia pieniężnego za kwaterowanie obywateli Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje o wydłużeniu świadczenia pieniężnego za zapewnianie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Ostatnie rozporządzenie rady ministrów, zmienia jednak zasady przyznawania tego świadczenia.

Kwota nadal wynosi 40 zł za jedną dobę kwaterowania jednej osoby, jednak pieniądze będą przyznawane na obywateli Ukrainy, którzy ze względu na warunki osobiste, nie są w stanie się usamodzielnić.


-wyjaśniała Małgorzata Pilichowska, kierownik działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Kutnie.

Obsługą dokumentów o przyznanie świadczenia zajmują się ośrodki pomocy społecznej właściwe dla danej gminy; w przypadku Kutna, właściwą jednostką jest MOPS Kutno.

Kontakt

Radio Q 100,7 FM
ul. Królewska 36, 99-300 Kutno
© 2021 Radio Q 100,7 FM. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja serwisu: Brainwork.pl